Retail VolDaan Pakket

Wat kunt u verwachten?

Het Retail VolDaan Pakket wordt door ons ingericht in MijnVolDaanpakket.nl.

In deze cloudomgeving houden wij alle overeengekomen keuringen in inspecties bij voor uw bedrijf. In een overzichtelijk dashboard ziet u direct de status per vestiging en per verplichting.


Wij geven u en uw locatiebeheerders toegang zodat alle benodigde informatie te allen tijde en overal beschikbaar is. Wanneer u het toestaat, maken we het tevens mogelijk om controles op afstand uit te laten voeren, bijvoorbeeld door het bevoegd gezag.

Beheer naleving wet- en regelgeving

VolDaan ontzorgt uw organisatie op het gebied van de naleving van de voor uw branche geldende wet- en regelgeving.


Voor het Retail VolDaan Pakket gaat het om vele wettelijk verplichte keuringen en inspecties die voorkomen uit de volgende regelgeving:


bouwbesluit;

machinerichtlijn;

brandveiligheid;

milieu wet- en regelgeving;

(drink)waterwet.

VolDaan verzorgt namens uw bedrijf de volgende activiteiten:


selecteren van erkende en marktconforme leveranciers;

opdrachtverstrekking aan leveranciers voor het uitvoeren van de vereiste keuringen en inspecties;

opvolging van tijdige uitvoer van de overeengekomen maatregelen;

opvolging van noodzakelijke herstelacties (u ontvangt hiervoor een offerte);

documentatie uploaden in MijnVolDaanpakket.nl;

transparantie door middel van een dashboard met status per activiteit per locatie;

één klik voor het gewenste document.