PRIVACYVERKLARING VolDaan Groep B.V.


U kunt door op onze website een formulier in te vullen zelf persoonsgegevens bij ons achterlaten. Bij contact momenten t.b.v. acquisitie verwerkt VolDaan zelf persoonsgegevens.


De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn:

  • Uw naam

  • Uw e-mailadres

  • Uw werkgever o.b.v. uw e-mailadres

  • Uw telefoonnummer


Waarom wij persoonsgegevens verwerken

VolDaan verwerkt persoonsgegevens in een CRM applicatie om uw persoonlijke profiel op te bouwen. Deze gegevens worden in de meeste gevallen door uzelf of door uw werkgever aan VolDaan verstrekt. U heeft als bezoeker van onze website het recht om de persoonsgegevens die VolDaan van u in het bezit heeft op te vragen. Wij zullen deze gegevens vervolgens aan u verstrekken.


Bewaartijd

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Als u aangeeft dat wij uw gegevens moeten verwijderen dan geven wij hier gehoor aan.


Delen met anderen

VolDaan verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan anderen indien dit nodig is voor de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Google Analytics

VolDaan maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VolDaan bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan VolDaan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VolDaan heeft hier geen invloed op. VolDaan heeft Google geen toestemming gegeven om via VolDaan verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van VolDaan worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt om het bezoek- en klikgedrag te analyseren en zo de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet verstrekt aan derden.


Beveiliging

Wij nemen het beveiligen van uw persoonsgegevens uiterst serieus en hebben passende maatregelen genomen om verlies, diefstal of misbruik te voorkomen. Wij maken op onze website gebruik van een SSL-certificaat om te zorgen dat uw gegevens niet in handen van kwaadwillenden komen. Mocht u de indruk hebben dat er niet zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan, neem dan contact op met VolDaan, te bereiken via onderstaande gegevens:


Tel: +31 85 273 2230

E-mail: privacy@voldaangroep.nl


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur ons dan een gespecificeerd verzoek. Hierbij kan gevraagd worden om u te identificeren om misbruik te voorkomen.


Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


1 januari 2020