Data Protection Officer

Ontzorging door de externe DPO


Ontzorging door de externe DPO (FG)

Als je vindt dat personeelsleden, klanten, debiteuren, bezoekers en andere relaties vertrouwen moeten hebben in jouw organisatie dan moet jouw organisatie dat vertrouwen verdienen en vervolgens waarmaken. Een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens draagt bij aan dit vertrouwen.

Wij bieden jou de mogelijkheid om dit doel te bereiken door een Certified Data Protection Officer (CDPO), Functionaris Gegevensbescherming (FG) in het Nederlands, in deeltijd in te huren.

Een externe DPO/FG bevordert de objectiviteit en levert de expertise die in jouw team ontbreekt.


De rol van de Data Protection Officer (FG)

De wettelijk verankerde functie van Data Protection Officer is van groot belang voor het bevorderen van de feitelijke borging van privacy en dataprotectie in het dagelijkse beleid en de dagelijkse praktijk van een organisatie. De DPO/FG vervult voor de dagelijkse praktijk als expert op het gebied van privacy en dataprotectie dan ook een cruciale functie. Het constructief bijdragen aan het bevorderen van de feitelijke borging, op basis van een degelijke en goed onderbouwde achtergrondstudie, staat hierbij centraal.

Afhankelijk van het huidige compliance level kunnen wij in elk stadium instappen om er samen voor te zorgen dat uw organisatie aan de gestelde eisen heeft VolDaan en ook met de toenemende technologische ontwikkelingen compliant blijft.


Meerwaarde van een Data Protection Officer (FG)

  • Jouw expert in privacywetgeving (AVG)

  • Ruime ervaring, kennis en begrip van bedrijfsprocessen

  • Bevordering privacybewustzijn

  • Uitvoeren van passende en effectieve maatregelen

  • Verminderen van de kans op een klacht

  • Beperken van de aansprakelijkheid

  • Verbeterd inzicht en afstemming tussen procedures