VolDaan Advies

Advies met gezond verstandGezond verstand

Jarenlange ervaring met het toepassen van diverse managementtechnieken heeft de voor- en nadelen voor ons helder gemaakt. Met name de omslachtige processen, een lang voortraject en veel overbodige rapportage leidt met regelmaat tot het stranden van goede initiatieven. Door de juiste effectieve elementen vanuit diverse managementtechnieken toe te passen en daarbij de ballast in elke techniek achterwege te laten, ontstaat een zeer effectieve mix van tools om doelgericht de problemen op te lossen of de geïdentificeerde verbeteringen te implementeren.


Specialisatie

VolDaan Advies houdt zich bezig met het adviseren m.b.t. het borgen van vele maatregelen die voortkomen uit wet- en regelgeving, maar ook polisvoorwaarden en KAM beleid.

Wetten waarbij wij jou kunnen adviseren zijn o.a.:

 • milieuwetgeving;

 • brandveiligheid

 • bouwbesluit, gebouwen en installaties;

 • privacywetgeving (AVG);

 • etc.


Voordelen voor jouw organisatie

 • Beter bedrijfsresultaat, meer output met gelijke middelen

 • Verbetering van de kwaliteit

 • Gemotiveerde en gewaardeerde medewerkers

 • Lagere werkdruk door meer efficiëntie

 • Aantoonbare borging van processen


Veel gebruikte methoden

 • Lean

 • A3 Lean

 • 5 times why

 • Het Ishikawa diagram

 • Value Stream Mapping

 • SWOT Analyse